Lambda Labs

Labda Labs to najwyższy standard, taką drogę wybrał ta austryjacka firma od początku swego powstania. Standard który musi być testowany w sposób ciągły dla każdego produktu opuszczającego fabrykę. Normę, która musi być wystarczająca sama w sobie która pozwala nam stale wypełniać misję firmy: Zasada oddania maksimum. Zgodnie z misjią Lambda Labs firma opracowuje pionierskie produkty i obszerne koncepcje na najwyższym poziomie. Połączenie najnowszych modeli symulacyji, elektroakustycznej wiedzy, najnowszych materiałów i ich wysokich wymagań tworzy innowacjyjne produkty. Jednakże, w pracy Lambda Labs nie chodzi tylko o opracowanie produktów o wysokiej jakości, ale o kształtowanie ich zorientowannie ich na użytkownika. Dlatego najważniejszym priorytetem Lambda Labs jest ścisła współpraca z użytkownikami i spełnianie ich wymagań. Lambda Labs to najwyższe standardy jakości Austrii. Aby osiągnąć tak wysokie cele, rozwój, montaż częśc i kontrola jakości odbywają się wyłącznie w St. Pölten koło Wiednia i są wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.