Event Electronics

Historia firmy Event rozpoczyna prawie dwadzieścia lat temu w czasach lawinowego zainteresowania Home i Project Studio Recordingiem pod koniec 1980 i na początku lat 1990. Russell Palmer, były dyrektor w firmie Alesis, wskazał na potrzebę rynku na relatywnie niskokosztowy, wysoko wydajnoy systemu monitorowania w studio. Idea ta pozwliła na powstanie firmy Event Electronic. Russell współpracował z zespołem inżynierów w identyfikacji braków występujących w mniejszych monitorów referencyjnych, które były cenową opcją dla większości inżynierów dźwięku w tym czasie. Po szeroko zakrojonych badań, w połączeniu z wielogodzinnymi odsłuchami, Event zrealizował wizję Rusella monitorami bliskiego pola: Event 20/20 studio.