Antelope Audio

Anrelope Audio do Amerykański producent referencyjnych zegarów źródłowych oraz przetworników analogowo cyfrowych, produkty Antelope są światową ekstraklasą brzmieniową i opierają się o całkowicie autorskie rozwiązania. Firma jest pionierem wykorzystania atmowych źródel czasu w zastosowaniach studyjnych. Ich systemy są wykorzystywane na scenie przez światowej klasy artystów jakich jak Rihanna, Jay-Z czy Justin Timberlake.