Halo Wiosna ! • e-Raty Santander TOTALNE ZERO PROCENT 10 x 0% • Kup już Dziś ! Tylko do końca Kwietnia !

Zamówienie / Zawarcie Umowy
Zamówienie oraz zawarcie umowy Sprzedawca przyjmuje zamówienia mające na celu przygotowanie umowy kupna sprzedazy na towary dostępne w Sklepie poprzez jego stronę internetową. Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania. Sprzedawca w informacji zwrotnej o przyjęciu zamówienia wskaże klientowi dane do wybranego sposobu płatności szczegółowo opisanego w sekcji Płatnośc za TowaryWysłanie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane w związku ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą. Sprzedawca nie jest obowiązany do weryfikowania ich prawdziwości. Przyjmuje się, że Klient zatwierdzając zamówienie dokonuje jednocześnie akceptacji Regulaminu. Jeżeli któryś z punktów Regulaminu prawnie wymaga zgody udzielonej wprost, uznaje się, że punkt jest obowiązujący tylko pod warunkiem poprawnego udzielenia zgody. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi: anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia); anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia).W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie Sklepu błędnych cen, lub opisów produktów. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.


W przypadku problemów z dostawą w uzgodnionym terminie lub potrzeby zmiany terminu dostawy Klient może skontaktować się bezpośrednio z firmą kurierską powołując się na numer listu przewozowego, lub właściwym miejscowo Urzędem Pocztowym.

Do celu zawarcia umowy wymagane jest:

* dodanie produktów do "koszyka" w serwisie internetowym lub kliknięcie przycisku Kup Teraz dla wybranego towaru * podanie prawidłowych danych rozliczeniowych * podanie prawidłowych danych do dostawy * wybranie metody dostawy towaru * wybranie metody płatności za towar * potwierdzenie w/w danych * otrzymanie e-mailowego potwierdzenia ze sklepu z potwierdzeniem zawarcia umowy, potwierdzeniem cen dla transakcji oraz dostępności towaru.

Czas realizacji zamówienia zawiera się w przedziale od 1 dnia dla towarów znajdujących się w magazynie operatora do 30 dni dla produktów niedostępnych w magazynie centralnym i produktów nietypowych.